grandeur

 • 101grandeur sans dimension — nedimensinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio dimensijos formulėje pagrindinių dydžių dimensijų laipsnio rodikliai lygūs nuliui. pavyzdys( iai) Santykinė ilginė deformacija, trinties faktorius, Macho… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 102grandeur de quantité — ekstensyvusis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, priklausantis nuo termodinaminės sistemos masės arba medžiagos kiekio. atitikmenys: angl. extensive quantity vok. extensive Größe, f rus. экстенсивная величина …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 103grandeur extensive — ekstensyvusis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, priklausantis nuo termodinaminės sistemos masės arba medžiagos kiekio. atitikmenys: angl. extensive quantity vok. extensive Größe, f rus. экстенсивная величина …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 104grandeur indéfinie — neapibrėžtasis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio vertė nėra tiksliai žinoma. atitikmenys: angl. indefinite quantity vok. unbestimmte Größe, f rus. неопределенная величина, f pranc. grandeur indéfinie,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 105grandeur non définie — neapibrėžtasis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kurio vertė nėra tiksliai žinoma. atitikmenys: angl. indefinite quantity vok. unbestimmte Größe, f rus. неопределенная величина, f pranc. grandeur indéfinie,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 106grandeur de base — pagrindinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. basic quantity; fundamental quantity vok. Basisgröße, f; Fundamentalgröße, f; Grundgröße, f rus. основная величина, f pranc. grandeur de base, f; grandeur fondamentale, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 107grandeur fondamentale — pagrindinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. basic quantity; fundamental quantity vok. Basisgröße, f; Fundamentalgröße, f; Grundgröße, f rus. основная величина, f pranc. grandeur de base, f; grandeur fondamentale, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108grandeur auxiliaire — pagalbinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. auxilliary quantity; subsidiary quantity vok. Hilfsgröße, f rus. вспомогательная величина, f pranc. grandeur auxiliaire, f; grandeur subsidiaire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 109grandeur subsidiaire — pagalbinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. auxilliary quantity; subsidiary quantity vok. Hilfsgröße, f rus. вспомогательная величина, f pranc. grandeur auxiliaire, f; grandeur subsidiaire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110grandeur adimensionnelle — nedimensinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dimensionless quantity; non dimensional quantity vok. dimensionslose Größe, f; unbenannte Größe, f rus. безразмерная величина, f pranc. grandeur adimensionnelle, f; grandeur non… …

  Fizikos terminų žodynas